Tesmoforie [mitologia]

  • Trzydniowe święto ateńskie ku czci bogini Demeter.
  • Obchodzone od 11 do 13 dnia miesiąca Pyanepsion (październik – listopad).
  • Celem uroczystych ceremonii było zapewnienie urodzaju zbóż, których siewy odbywały się właśnie w tym czasie.
  • Pierwszego dnia przygotowywano miejsce na odbycie uroczystości i wznoszono obozowisko dla kobiet.
  • Dzień drugi przeznaczony był na post.
  • Dzień  trzeci  nazywany Kalligeneia (dzień pięknego potomstwa), był poświęcony nieznanym nam bliżej obrzędom dokonywanym przez kobiety.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły