„Miłośc” Czesława Miłosza

 • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
 • Ma charakter filozoficzny.
 • Stanowi przykład rozważań na temat wartości, jaką jest miłość.
 • Podmiot liryczny nie jest określony, występuje jako filozof, zastanawia się nad istota miłości.
 • Podmiot liryczny stwierdza, że miłość to służba innym, pokora i skromność wobec świata.
 • Ten, kto przyjmuje postawę miłości nie musi zastanawiać się nad sensem istnienia, rozumie bowiem po co i dla kogo żyje.
 • Poeta zastosował przenośnię: „i siebie, i rzeczy chce użyć/żeby stanęły w wypełnienia łunie”, która obrazuje postawę człowieka wobec innych, polegającą na służeniu, wypełnianiu obowiązków człowieczeństwa.
 • Takie postępowanie sprawia, że człowiek jest szczęśliwy i spełniony.
 • Wiersz napisany jest prostym językiem, zbliżonym do potocznego.
 • Składa się z 2 zwrotek, jedna ma 6 wersów, druga 4.
 • W pierwszej części poeta zastosował rymy okalające, w drugiej krzyżowe, dokładne i niedokładne.

Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.

Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie.
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.