Miłość [synonimy]

  • Uwielbienie.
  • Flirt.
  • Uczucie.
  • Przywiązanie.
  • Afekt.
  • Cześć.
  • Przyjaźń.
  • Sentyment.
  • Feblik.
  • Sympatia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]