Mimochodem [synonimy[

  • Przy sposobności.
  • Marginesowo.
  • Przy okazji.
  • Po drodze.
  • Przypadkiem.
  • Przelotnie.
  • Nawiasem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]