Miniony [synonimy]

  • Ubiegły.
  • Przeszły.
  • Zeszły.
  • Poprzedni.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]