Mir [synonimy]

  • Posłuch.
  • Autorytet.
  • Poważanie.
  • Popularność.
  • Rozgłos.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]