Miska [synonimy]

  • Doniczka.
  • Makutra.
  • Talerz.
  • Salaterka.
  • Waza.
  • Kompotierka.
  • Miedniczka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]