„Miłość” (Wciąż rozmyślasz…) Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej

  • Utwór pochodzi z tomu „Pocałunki”  (1926).
  • Jest to typ liryki bezpośredniej osobistej, refleksyjnej.
  • Sam tytuł stanowi informację o treści wiersza.
  • Tematem są ulotne chwile, kiedy kończy się miłość.
  • Ten krótki utwór liczy zaledwie 2 strofy po 4 wersy.
  • Zwrotki maja regularną budowę, większość liczy po 10 sylab, po 4 następuje przedział intonacyjny.
  • Poetka zastosował rymy żeńskie, parzyste, dokładne, przeplatane.
  • Powstał w sytuacji rozstania z ukochaną osobą.
  • Wiersz jest smutny i dowodzi kruchości uczuć, które przemijają.
  • Znajdziemy  w nim środki artystyczne, m. in. przenośnie (mp. „rzeźby obłoków”), pytania retoryczne (np. „Przecież ja jestem niebem i światem?”),  wyolbrzymienie, kolokwializm (np. „Przecież mnie kochasz nad życie?”).

Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie.
Patrzysz w okno i smutek masz w oku…
Przecież mnie kochasz nad życie?
Sam mówiłeś przeszłego roku…

Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym.
Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków…
Przecież ja jestem niebem i światem?
Sam mówiłeś przeszłego roku…