„Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa [mistrz]

Tytułowy bohater powieści Bułhakowa – Mistrz – jest pisarzem.

Niektórzy z interpretatorów utworu dopatrują się podobieństwa do samego pisarza.

Mistrz stanowi obraz pisarza idealnego, wolnego od nacisków politycznych czy cenzury, który bez przeszkód wyraża swoje poglądy i uczucia.

Jest na pewno przeciwieństwem literatów moskiewskich, ulegajacych władzy i jej wytycznym.

Mistrz trafia dfo szzpitalaa psychiatrycznego, ponieważ w materialistycznym i konformistycznym świecie postrzegany jest jako wariat, a takich trzeba izzolować.

Jest to doskonała ilustracja rzeczywistości sowieckie, tak bowiem postępowano z przecviwnikami systemu.

Istnieją także odwołania do romantycznego  motywu pisarza – szzaleńca, który widzi więcej i głębiej. Takie przekonanie zakorzenione jest także w prawosławiu, nakazującym szcególny szacunek szaleńcom Chrystusowym. To prawda, że nie myślą racjonalnie, odkrywają jednak znacznie głębsze tajemnice świata.

„Mistrz i Małgorzata” to powieść wyjątkowa. Odkrywa i analizuje:

  • zagadnienia wolności twórczej,
  • posłannictwo pisarza,
  • roli pisania,
  • oddziaływanie dzieł na czytelników,
  • postaw literatury wobec władzy.

 

Powieśćm Bułhakowa to utwór autotematyczny.