Mit rewolucji

Rewolucja francuska zapoczatkowała ten niezwykle żywotnych w dziejach świata, Europy mit.

Niósł on niektórym nadzieję, zmiany na lepszy świat, innym zaś niósł strach i powody do obaw przed utratą tego, co dla nich było istotne.

Dla jeszcze innych rewolucja to rodzaj apokalipsy, niszczącej śtary świat i kulturę.

W rewolucji krył się dialektyczne sprzeczności.

Wielu filozofów twierdziło, że są nieuniknione w hisrorii wspólczesnych społeczeństw.