Mit rycerski w romantyzmie

  • Mit obecny i budowany, szczególnie w twórczości Juliusza Słowackiego.
  • Był to mit dawnej Polski i rycerskiej przeszłości Polaków.
  • Wadom swoich współczesnych przeciwstawiano cnoty przodków – rycerskość i patriotyzm.
  • Uznawali bowiem, że konieczna jest pamięć o tamtych wydarzeniach, by poświęcenie przodków nie poszło na marne.
  • Chcieli, by ich wzór nadal służył sprawie ojczystej.
  • Nie wolno zapomnieć o dawnych rycerzach, wolnej i wspaniałej Polsce, bo to co trwa w pamięci – nie zginie.
  • Pamięć traktowano jako życiodajną siłę, która może poprowadzić do walk za ojczyznę.
  • Takie przesłanie chcieli swoim potomnym pozostawić romantycy.
  • Znajdziemy je u Malczewskiego („Maria”).
  • Tematykę tę podjęli twórcy późniejsi, m. in. Henryk  Sienkiewicz czy Włodzimierz Odojewski.