Wzorce patriotyczne [w romantyzmie i nie tylko]

 • Najbardziej znane utwory romantyczne to:
  • „Reduta Ordona”,
  • „Śmierć pułkownika”,
  • „Sowiński w okopach Woli”,
  • cykl „Pieśni Janusza”.
 • To na nich opierały się polskie stereotypy patriotyzmu wpajane wielu pokoleniom młodzieży.
 • S a to wzorce ukazujące piękną i dumną śmierć  dla ojczyzny.
 • Współcześnie tego typu wzorce mogą wydawać się nieaktualne.
 • Mogą także razić swą bezwzględnością.
 • Dobro ojczyzny stawiane jest w nich ponad prawem jednostki, nie tylko do szczęścia, ale też życia.
 • Inne też wzory patriotyzmu i uczciwości ducha obowiązywały wczasach zaborów.
 • W niewoli, pod despotyczną władzą, Polacy nie mogli żyć swobodnie i szczęśliwie.
 • Dla dobra ogółu i przyszłych pokoleń krzewiono idee romantyzmu i pełnego poświęcenia dla ojczyzny, podkreślając, że jeśli samemu nie doczeka się wolności i szczęścia to doczekają tego następne pokolenia.
 • Stąd brały się literackie wzory, nie tylko życia dla ojczyzny, lecz także śmierci dla niej.
 • Prawda poezji jest trochę odmienna i steruje wyobrażeniami czytelnika:
  • Ordon nie zginął podczas wysadzania prochowni,
  • nie zginęła też Emilia Plater, ani nie ukrywała swej płci pod żołnierskimi mundurem, choć dała świadectwo swego bohaterstwa,
  • Sowiński zginął zakłuty przez Rosjan we wnętrzu kościoła lub jego okolicach, różne były relacje na ten temat.
 • Jak więc widać sztuka odkształciła rzeczywistość.
 • Te szlachetne wzorce zastąpione zostały w XX wieku  „brzydką” śmiercią w łagrach, gettach czy obozach koncentracyjnych.
 • Przez wieki twórcy konstruowali nowe ideologia i etykę patriotyczną, która miał zaakceptować naród.