Układ (numeracja) „Dziadów” Adama Mickiewicza

 • Specyficzną numerację przyjął i utrzymał przy publikacji utworu Adam Mickiewicz.
 • Mial w rękopisie – nieukończoną część I.
 • Jej związek z następnymi częściami był luźny, ale sam nigdy jej nie opublikował.
 • Częścią III poeta nazwał utwór, który powstał po niemal 10 latach.
 • Na pewno nie daje się on wmontować między części II i IV, opublikowane w 1823 roku.
 • Część III stanowi ich osobliwą kontynuację.
 • Zagadkowa numeracja zawsze interesowała badaczy.
 • W każdym razie, Mickiewicz ogłaszając dwa luźno ze sobą związane teksty – nazwał je II i IV częścią tego samego utworu.
 • Ukazał je jako fragmenty całości większej, „otwartej”, bo może kiedyś zostać uzupełniona.

 • Romantycy często tak postępowali.
 • Nazywali swoje dzieła fragmentami lub ułomkami.
 • Sugerowali, że brak im początku lub zakończenia.
 • Twierdzili, że pisarz przerwał pracę, nie ukończył myśli.
 • Taki sposób przedstawiania dzieła miał  być przykładem podejmowania dyskusji z czytelnikiem.