Mizernieć [synonimy]

  • Wątleć.
  • Nędznieć.
  • Marnieć.
  • Wymizerować się.
  • Wyglądać jak cień.
  • Chudnąć.
  • Chorować.
  • Słabnąć.
  • Mdleć.
  • Blednąć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]