Mizerak [synonimy]

  • Chuchro.
  • Chuderlak.
  • Chudzielec.
  • Zdechlak.
  • Wymoczek.
  • Mizerota.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]