Monument poświęcony Stanisławowi Ignacemu Łaszczyńskiemu [Kielce]

Przy zbiegu ulic Paderewskiego i Sienkiewicz  uwagę przechodniów przyciąga głaz z tablica pamiątkową  poświęconą  kielczaninowi, chemika i wynalazcy Stanisławowi Ignacemu Łaszczyńskiemu, który opatentował stosowaną do dziś na świecie metodę elektrolizy miedzi. Uzyskiwał tę miedź z rud w Miedziance. Ten wspaniały uczony i wynalazca został rozstrzelany  5 września 1939 roku,  w pobliżu miejsca, gdzie stanął pomnik.  Znając bardzo dobrze język niemiecki Łaszczyński stanął w obronie młodych ludzi zatrzymanych przez Niemców i za to poniósł śmierć. Tablica o wymiarach 60 x 80 cm  zawiera informacje biograficzne dotyczące wynalazcy, jest też blaszka, na której wytrąca się miedź oraz anoda i katoda, przez które płynie prąd oraz lista darczyńców i data 2019 rok.  Pomnik postawiono z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej.