Mural promujący nowe technologie na Politechnice Świętokrzyskiej

Jedną ze ścian  budynku Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach uczelni.zdobi ciekawa grafika, przedstawiająca   mechaniczną konstrukcję, z wieloma kołami zębatymi. Powstała jako reklama  IV Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO w  2016 roku.

Mural jest jakby odzwierciedleniem kierunku, w którym zmierza kielecka uczelnia, a jego inicjatorem było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, będące  współorganizatorem targów.  Mural wykonała  pracownia FRESH VISION STUDIO.