Musicale

  • Musical to początkowo prosty spektakl, oparty na tańcu i śpiewie.
  • Z czasem „bogacił” się i stawał bardziej wyszukany.
  • Za twórcę musicalu uważany jest artysta estradowy z końca XIX wieku George Edwardes.
  • Jedno ze swoich  przedstawień „Wesoła dziewczyna” (1893) nazwał nazwał komedią muzyczną i termin ten przetrwał do połowy XX wieku.
  • W komedii muzycznej mniej ważna była fabuła, bardziej znaczące ciekawe piosenki, śpiewane sceny zbiorowe, które pozwalały widzowi uciekać w świat fikcji.
  • Amerykanie pokochali ten rodzaj przedstawień po wizycie Edwardesa w Nowym Jorku.
  • Zaczęły powstawać masowo takie śpiewające spektakle.
  • Złoty ich okres rozpoczęły lata dwudzieste minionego wieku.
  • Dominowali na tym rynku Amerykanie i Anglicy.
  • Hegemonię tych dwóch nacji przełamali w latach 80. XX wieku Francuzi.