Powieść gotycka

  • Twórcy powieści gotyckich łączyli elementy makabry, sensacji i fantastyki.
  • Dawali swoim czytelnikom znaczną dawkę emocji.
  • Te nastrojowe powieści grozy zyskały popularność pod koniec oświecenia.
  • Powieść typu najlepiej rozwinęła się w krajach anglosaskich.
  • Za pierwszy tego typu utwór uważa się „Zamek Otranto”  (1764) Horacego Walpole’a, zainspirowany snem autora.
  • Popularną autorką powieści gotyckich jest Ann Radcliffe, która twórczość nazywała fantazją lub romansem.
  • Echa powieści epickiej odnaleźć można w i twórczości np. Charlesa Dickensa.