Muzeum literackie

 • Muzeum, które gromadzi pamiątki, dokumenty, eksponaty dotyczące pisarza.
 • Takie obiekty dzieli się na ogólne i biograficzne.
 • W Polsce mamy muzea (przykłady):
 • *** Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie,
 • *** Muzeum w Żninie K. Janickiego,
 • *** H. Sienkiewicza w Oblęgorku i Woli Okrzejskiej,
 • *** K. I. Gałczyńskiego w leśniczówce Pranie na Mazurach,
 • *** M. Dąbrowskiej w Russowie k/Kalisza,
 • ***J. Kasprowicza w Inowrocławiu,
 • *** S. Przybyszewskiego w Lublinie,
 • *** J. Kochanowskiego w Czarnolesie,
 • *** S. Żeromskiego w Kielcach i Nałęczowie.