Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie to placówka kulturalna funkcjonująca od 1935 roku. Jego główny oddział rezyduje przy ulicy 3 Maja (główny deptak miasta), a sam budynek to dawne włości klasztorne Pijarów, który powstał w latach 1644-1649, a jego fundatorem był Jan Canger.  Później był wielokrotnie remontowany, a siedzibą muzeum stał się w 1954 roku. Według danych w Muzeum zgromadzono ponad 240 tysięcy eksponatów, systematycznie ich przybywa, a w muzeum, w holu wejściowym,  można poznać jego darczyńców. Placówka otrzymała także odznakę honorową jako miejsce zasłużone dla regionu podkarpackiego.

Muzeum szczyci się kolekcją militariów zgromadzonych przez Jana Partykę, (rzeszowskiego kolekcjonera) i przekazaną placówce w 2015 roku. Jest to ekspozycja stałą pod hasłem „Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki”.