„My chcemy Boga”

Pieśń stanowi tłumaczenie utworu, który powstał  ok. 1922 w języku włoskim. Jej twórcą był ksiądz F. Moreau. Hierarchowie kościoła w Polsce uznali ten utwór w 1925 roku za oficjalny hymn stowarzyszeń i związków katolickich działających na terenie kraju.

My chcemy Boga, Panno święta!
O usłysz naszych wołań głos!
Miłości Boskiej dźwigać pęta,
to nasza chluba, to nasz los.

Błogosław , słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w rodzin kole,
w troskach rodziców, w dziatek snach;
My chcemy Boga w książce, w szkole,
w godzinach wytchnień, w pracy dniach.

Błogosław , słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w wojsku, w sądzie,
w rozkazach królów, w księgach praw;
W służbie na morzu i na lądzie,
spraw to Maryjo! Spraw, o spraw!

Błogosław , słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w wszelkim stanie,
Boga niech wielbi szlachta, lud,
Pan, czy robotnik, czy mieszczanie,
Bogu niech niosą życia trud.

Błogosław , słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w naszym kraju,
wśród starodawnych polskich strzech,
W polskim języku i zwyczaju,
niech Boga wielbi chrobry Lech.

Błogosław , słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w każdej chwili,
i dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
Czy nam się pociech niebo schyli,
czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

Błogosław , słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga! Jego prawo
niech będzie naszych czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
obierać dobre, gardzić złym!

Błogosław , słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!