Tablica pamięci Olgi Boznańskiej w Krakowie

Olga Boznańska (15 kwietnia 1865 w Krakowie – 26 października 1940 w Paryżu) to malarka wyjątkowa okresu modernizmu. Artystka związana była z Krakowem poprzez swoje urodzenie, rodzinę, pracę. Mieszkała przy  ulicy Piłsudskiego 21. Tam też urządziła swoje malarskie atelier. Fakt ten upamiętnia tablica pamiątkowa, wmurowana w 2000 roku, w ścianę budynku, którym obecnie gospodaruje Muzeum ASP.

Dla przypomnienia warto przytoczyć osobistą ocenę obrazów artystki:

 „Obrazy moje wspaniale wyglądają, bo są prawdą, są uczciwe, pańskie, nie ma w nich małostkowości, nie ma maniery, nie ma blagi”.

http://www.mapakultury.pl/art,pl,aktualnosci,133493.html