„Na Konrata” Jana Kochanowskiego

  • Krótka fraszka obyczajowa.
  • Dotyczy zachowania przy stole biesiadnym.
  • Autor zwraca uwagę na brak rozmowy towarzyskiej i milczenie Konrata.
  • Ogłasza przypuszczenie, że delikwent ma „gębę” (wyrażenie gwarowe, nieeleganckie w towarzystwie, dopuszczalne w mowie potocznej) jedynie do jedzenia.

Milczycie w obiad, mój panie Konracie,
Czy tylko na chleb gębę swą chowacie?