O pieśniach [krótkie résumé]

Pieśni to dłuższe utwory wierszowane, często związane z muzyką, tańcem lub obrzędami świeckimi i religijnymi. Należą do gatunku poezji lirycznej, głownie śpiewanej, wzorowanej na utworach poetów starożytnych, np. Horacego.

Liryczna forma pieśni umożliwia autorowi swojego stosunku do świata, ludzkich losów, czynów jednostek, poglądów na temat wartości moralnych dotyczących obowiązku służenia i obrony ojczyzny, pochwały sławy, cnoty, uczciwego życia i szacunku.

Wyróżniamy pieśni:

  • patriotyczne,
  • biesiadne,
  • pochwalne,
  • miłosne,
  • okolicznościowe.

Ich cechy charakterystyczne to:

  • budowa stroficzna (przeważnie),
  • częste powtórzenia,
  • refreny,
  • rytmiczność,
  • melodyjność.