„Na młodość” Jana Kochanowskiego

  • Fraszka o wymowie filozoficznej.
  • Podmiot liryczny liczy przedstawia w krótkim utworze znaną prawdę, że fantazja, szaleństwa i zabawy przypisane są młodości.
  • Każdy człowiek przeżywa ten czas bardzo podobnie i nic tego nie zmieni, a każdy krytykujący musi uświadomić sobie, że szaleństwa młodości są tak oczywiste jak pory roku.
  • Tak więc każdy wiek ma swoje prawa, a prawem młodości jest brak powagi.
  • Fraszka oparta jest na porównaniu, składa się z dwóch wersów po jedenaście sylab.
  • Zastosowano w niej rymy żeńskie (półtorazgłoskowe).
  • We fraszce można odnaleźć motyw wędrowny, młodość została porównana z fraszką.
  • Utwór jest dowodem pobłażliwości, wyrozumiałości i mądrości życiowej poety.
  • Jest pochwałą młodości i natury.

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.