Na monopolowym

Kredyt umarł, kryzys żyje, kto nie płaci, ten nie pije (napis na monopolowym)