„Na przekor cenzurze” Mariana Hemara

  • Wiersz satyryczny z 1968 roku.
  • Powstał po tzw. „wydarzeniach marcowych”.
  • Wydarzenia te rozpoczął pochód studentów pod pomnik A. Mickiewicza na znak protestu przeciw zakazowi wystawiania „Dziadów” w reżyserii K. Dejmka.
  • Wiersz stanowi opis całej sytuacji.
  • Ilustruje poziom ówczesnych przywódców narodu (Władysław Gomułka, I sekretarz PZPR to absolwent zaledwie 4 klas szkoły podstawowej).

Potem mówił p. Gomułka
Do zaufanego kółka:
Ten Mickiewicz… wieszcz narodu…
Dużo zrobił na zawodu
Że on umarł ja nie wiedział,
Gdyby żył, to już by siedział
Nie ma wyjścia, nie ma rady
Skonfiskować całe dziady.