„Ruch” Wisławy Szymborskiej

  • Kolejny wiersz Wisławy Szymborskiej, który koncentruje się wokół wybranego zdarzenia.
  • Jak mówiła sama poetka jej marzeniem było, „aby każdy wiersz był inny”.
  • Sygnalizuje w utworze istnienie jakże krańcowo różnych sytuacji.
  • Obrazuje także istnienie odmiennych ludzkich uczuć i odczuć.

Ty tu pła­czesz, a tam tań­czą.
A tam tań­czą w two­jej łzie.
Tam się ba­wią, tam we­so­ło,
Tam nie wie­dzą nic a nic.
Omal­że pło­my­ki świec.
Pra­wie schod­ki i kruż­gan­ki.
Jak­by man­kiet, jak­by gest.
Ten lek­ko­duch wo­dór z tle­nem.
Te ga­gat­ki chlor i sód.
Fir­cyk azot w ko­ro­wo­dach
spa­da­ją­cych, wzla­tu­ją­cych,
wi­ru­ją­cych, pod ­ko­pu­łą.
Ty tu pła­czesz, w to im grasz.
Eine kle­ine Na­cht­mu­sik.
Kim je­steś, pięk­na ma­secz­ko.