Naprzeciw, naprzeciwko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
naprzeciw,

naprzeciwko

przysłówek Wyszliśmy naprzeciw wracającym.
przyimek Szkołę zbudowano naprzeciw (naprzeciwko) mojego domu.