Narzecze

  • Mowa regionalna, miejscowa, różniąca się pewnymi cechami od języka ogólnonarodowego.
  • W językoznawstwie termin ten jest używany jako synonim gwary i dialektu.
  • Nieraz określa odmianę językową o zasięgu terytorialnym znacznie szerszym niż dialekt i gwara.