Neutralizacja

  Trener stara się zneutralizować swoje gorące wystąpienie (siatkówka mężczyzn).