Niebieski Lekarz

  • Chrystus.
  • Topos Chrystusa.
  • Boski Lekarz zany już w antyku chrześcijańskim.