Wincent z Kielczy

Wincent z Kielczy

(ok. 1200-1260)

dOMINIKANIN.

Pierwszy, znany z imienia poeta polski.

Autor tekstu i muzyki „Gaude, Mater Polonia”.

Twórca wierszy związanych z osobą świętego Stanisława.

Napisał także dwa prozaiczne żywoty biskupa krakowskiego.

Tworzył po łacinie, by propagować kult polskiego męczennika poza granicami kraju.

Wywodził się ze Śląska Opolskiego, związany był z Krakowem.

Brał udział (prawdopodobnie) w staraniach duchowieństwa o kanonizację Stanisława.