Topos złotego wieku

 • Powiązany ze średniowieczem.
 • Określenie czasu szczęścia, dobrobytu danego społeczeństwa.
 • Uznanie jego politycznego znaczenia w, szczytowego rozwoju kultury w mitologiach (także greckiej i rzymskiej).
 • Później również w literaturze (np. kronikarstwie i poezji).
 • Po złotym wieku nastąpiły kolejne:
  • srebrny,
  • brązowy,
  • żelazny (tzw. wiek wojen).