Średniowiecze [języki]

  • W okresie średniowiecza łacina była językiem uniwersalnym.
  • Ta rola jest podobna do dzisiejszej , przypisywanej językowi angielskiemu.
  • Rozwijała się na różnych poziomach, m. in;. fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym.
  • Oddalała się w ten sposób od klasycznej łaciny rzymskiej.
  • Odgrywała fundamentalną rolę w polityce i dyplomacji.
  • W kulturze także, bowiem wykształcenie zdobywano w języku łacińskim.
  • Pierwsze polskie teksty spisane zostały po łacinie.