Etos rycerski

 • Zespół norm etycznych określających zachowanie rycerza.
 • Rycerzy obowiązywały zasady:
  • bezgranicznej lojalności swojemu suwerenowi,
  • wierności podjętym przysięgom i zobowiązaniom,
  • obrony słabszych,
  • walki z „otwartą przyłbicą”, czyli walka bez podstępu i zdrady,
  • szerzenie chrześcijaństwa,
  • zachowania szacunku wobec przeciwnika.
 • Rycerz cenił nade wszystko swój honor.
 • Śmierć na polu walki miała mu zapewnić bezwzględne zbawienie.
 • Rozrywką rycerzy były turnieje .