Niebo [symbolika]

  • Inaczej firmament, pozornie wklęsłe sklepienie nad Ziemią.
  • W dzień bezchmurny ma kolor niebieski.
  • Wg starożytnych |Greków Niebo i Ziemia to pierwsza, najstarsza para bogów, która wyłoniła się z Chaosu.
  • Sklepienie niebieskie jest postrzegane jako odzwierciedlenie ludzkich tragedii z czasów „Apokalipsy spełnionej” oraz wyraz protestu przeciw wojnie.
  • Niebo zamieszkują święci, ale zachowujący się jak normalni ludzie, zajmujący się prozaicznymi sprawami, jakie były ich udziałem podczas ziemskiej egzystencji.

Odniesienia znaleźć można:

  • „Stary Testament”.
  • J. Parandowski, „Mitologia|”.
  • K.K. Baczyński, „Ten czas”.
  • B. Leśmian, „Urszula Kochanowska”.
  • J. Twardowski, „W niebie”.

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.