Niepoprawne dokumentowanie

Niektórzy polscy politycy umniejszają rangę funduszy europejskich (np. wypowiedź premiera dotycząca jakiś chodniczków!) , dzięki którym Polska staje się państwem na wskroś nowoczesnym. Inwestycje tego typu wymagają umieszczenia tablic informacyjnych dotyczących celu czy wysokości uzyskanych z UE funduszy. Niestety,  twórcy tablic nie zawsze przywiązują wagę do poprawności językowej. Świadczy to także o ignorancji urzędników „odbierających” wykonane usługi.  Na zamieszczonej tablicy – błędy wydają się niewielkie,  ale są:

  • pierwszy to skrót ul. napisane odmiennie niż cały tekst, gdzie użyto pisma drukowanego,
  • drugi to brak znaku diakrytycznego w wyrazie „środków” (dwukrotnie!), a w języku polskim nie istnieje słowo środow.