Wieloaspektowa metoda badań literacloch

  • Jedna z metod w krytyce literackiej łącząca się z eseistyczną działalnością polskiego krytyka Artura Sandauera (1913-1989).
  • Metode zaprezentował w opracowaniach „”Poeci trzech pokoleń” oraz „Poeci czterech pokoleń”.
  • Nadał on jej charakter metodyczny i programowy.
  • Metoda polega na opisie i interpretacji  utworu z różnych perspektyw, z uwzględnieniem najrozmaitszych kontekstów.
  • Dzieło traktowane jest m. in. jako twór estetyczny, wytwór biografii autora, dokument psychologii czy swoisty fakt społeczny.
  • Wielostronny, złożony opis i interpretacja utworu pozwalają na lepsze zrozumienie jego sensu i wiarygodną ocenę dzieła.