Women liberation movement [ruch wyzwolenia kobiet]

  • Bardzo popularny w krajach anglosaskich w latach 60. i 70. XX wieku feministyczny ruch kobiecy.
  • Zwłaszcza w USA zaowocował literaturą uprawianą przez pisarki występujące w swych powieściach w obronie faktycznego równouprawnienia kobiet.
  • Niektóre autorki tego nurtu analizowały krytycznie miejsce kobiety w społeczeństwie zdominowanych przez mężczyzn (np. M. French).
  • Tzw. „kobieca literatura wyzwolona ” (np. E. Jong) pokazuje kobiety, które korzystają z prawa do wolnego seksu w sposób upodabniający je do mężczyzn.