Wypowiedź

  • Każda konstrukcja językowa obdarzona jakimś znaczeniem i zbudowana na zasadzie poszanowania systemu językowego (langue).
  • Rozumiana jest jako element komunikacji społecznej, tzn. powołana do życia z myślą o odbiorcy.
  • Szczególny typ wypowiedzi stanowi wypowiedź literacka, która jest formą podawczą literatury pięknej.