Wyznanie

  • Swoisty typ wypowiedzi literackiej.
  • Charakterystyczny m. in. dla liryki romantycznej kształtowanej na zasadzie zwierzeń w ramach monologu lirycznego.
  • W bardziej dosłownym rozumieniu tego pojęcia wyznanie jest jedną z odmian literackiej autobiografii.
  • Pierwowzorem tego typu utworu były „Wyznania” św. Augustyna.
  • W okresie nowożytnym nowy impuls  dał tej formie Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ogłaszając utwór pod takim samym tytułem.