Wzorzec rytmiczny

  • Uzależniony od reguł systemu wersyfikacyjnego stały, idealny uklad okreśłonych komponentów językowych.
  • Stary schemat wersyfikacyjny, realizowany w sposób regularny na przestrzeni wersu lub strofy.