Yellow press

  • Popularny w krajach anglosaskich sposób nazywania jednej z odmian prasy brukowej.
  • Dotyczy piśmiennictwa bazującego na sensacjach, skandalach i nie zawsze sprawdzonych informacjach.
  • Prasa drukowana celem wywołania ekscytacji w gronie czytelników.