Zagadka

  • Szczególny typ utworu literackiego.
  • Wywodzi się z literatury ludowej.
  • Stanowi jedną z odmian zabawy literackiej pisarza z czytelnikiem.
  • Autor konstruuje utwór na  zasadzie nieformalnego pytania o jakąś rzecz, nazwę lub czyjeś nazwisko.
  • Daje odbiorcy liczne przesłanki (na ogół zamieszczone wg jakiegoś klucza).
  • Na ich podstawie czytelnik tworzy odpowiedź.