Wartość i wartościowanie

  • Elementy jakościowej oceny utworu literackiego.
  • Wartość i wartościowanie są ze sobą nierozerwalnie sprzęgnięte, jednakże różne orientacje literaturoznawcze różnie pojmują istotę samej wartości.
  • Dla szkół o charakterze formalistycznym wartość będzie zawsze związana z estetyczną urodą utworu literackiego.
  • Z kolei dla kierunków nastawionych w stosunku do literatury światopoglądowo kwestia wartości łączyć się będzie z filozoficzno-moralną wymową dzieła.
  • Zasadniczo wszelkie wartościowanie powinno uwzględniać stronę estetyczną utworu, fakt że jest on dziełem literackim, tworem językowym.
  • Problemem decydującym jest, czy dzieło jest tylko literaturą, czyli tylko realizacją estetyczną, czy czymś więcej?
  • Co do tej fundamentalnej kwestii nie ma wśród badaczy pełnej zgody.