„Nieśmiałość” Małgorzaty Hillar

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • W wierszu nie ma rymów i znaków przestankowych (wiersz biały).
  • Tematem wiersza jest tytułowa nieśmiałość.
  • Mnóstwo w utworze przenośni opisujących ten stan.
  • Utwór w zasadzie w całości jest zapisem emocji (uczuć).
  • Lekiem na ten niezwykły stan nieśmiałości jest inny człowiek, który może zaofiarować łagodność, wyciszenie i aprobatę.
  • Środki artystyczne to miedzy innymi epitety (np. „ciepły klimat”), przenośnie  (np. „oczy prze­stra­szo­ne świersz­cze cho­wa­ją się w szpa­rach pod­ło­gi”), porównania (np. dło­nie
    la­ta­ją w powietrzu jak płochliwe jemiołuszki).

Na dźwięk
zim­ne­go gło­su
oczy
prze­stra­szo­ne świersz­cze
cho­wa­ją się
w szpa­rach pod­ło­gi
albo w pudełeczkach
po­wiek

Dło­nie
la­ta­ją w powietrzu
jak płochliwe jemiołuszki

Wśród ob­cych spoj­rzeń
sło­wa
to nie­po­rad­ne gołe
szcze­nia­ki

I żad­ne an­ty­bio­ty­ki
tyl­ko cie­pły kli­mat
gło­su mięk­kie­go
jak żół­ty puch
ma­łych kur­cząt