Oznajmienie

  • Oznajmienie to inaczej równoważnik zdania.
  • Stanowi jedną z dwóch , obok zdania, firm wypowiedzenia.
  • Oznajmienie nie posiada formy osobowej (wyrażenia finitywnego).
  • Oznacza to całkowity brak orzeczenia, np.  Brat w szkole. Tata mądry.
  • Bywają też struktury niezupełnie zredukowane, np. Siostra w szkole, brat na zawodach.
  • Wyróżnia się dwa rodzaje oznajmień:\
  • **** samodzielne pod względem semantycznym, czyli taki, których zrozumienie wymaga kontekstu, nazywane inaczej samoistne, np. Dziś zawody. Zawodnicy na swoich miejscach.
  • **** niesamodzielne semantycznie, co oznacza , że one współpracują z kontekstem, nazywa się je inaczej rozwijające, np. Mama zamówiła buty, Basia torebkę.
  • Oznajmienia charakteryzują sięn znaczną ekspresją, wykorzystywane są w utworach artystycznych.