Saga

 • Sagą nazywa się obecnie  utwory o losach całych rodzin.
 • Historia całego rodu lub znamienitych, legendarnych jej członków.
 • Jest to staroislandzki utwór średniowiecznej prozy epickiej.
 • Początkowo funkcjonował w formie ustnej.
 • Formę pisaną źródła odnotowują dopiero od XIII wieku.
 • Sagi klasyfikowane są ze względu na cykle tematyczne, wyróżniane więc są:
  •  sagi rodzinne,
  • sagi rycerskie,
  • sagi biskupie,
  • sagi bajeczne,
  • sagi królewskie.
 • Sagi sytuowano na pograniczu kronik i utworów historycznych.

 • Za twórcę sagi jako gatunku uznawany jest Ari Þorgilsson [Thorgillson] (1067-1148), wódz, historyk, kronikarz i pisarz islandzki.
 • Jest autorem dzieła zawierającego informacje o przedchrześcijańskiej historii Islandii.
 • Napisał także dzieło „Księga Islandczyków” zawierające wykaz królów norweskich.
 • Uważa się go za podstawę sagi rodowej o tematyce islandzkiej i sagi królewskiej  o tematyce norweskiej.

 • Istnieje również „Księga osadnictwa”, będąca spisem rodzin osiadłych w Islandii.
 • Dotyczy okresu – IX i X wieku.
 • Niestety, autor tego dzieła jest anonimowy.
 • Traktowane jest obecnie jako źródło historyczne.

 • Współcześnie jako sagę islandzką traktuje się powieść  Halldóra Kiljana Laxnessa.
 • Halldór Kiljan Laxness to laureat literackiej Nagrody Nobla w 1955.
 • Utwór jest trylogią historyczną, a akcja toczy się na przełomie XVII i XVIII wieku.
 • Sagę tworzą: „Dzwon Islandii” 1943, „Jasna dziewczyn”  1944, „Pożar Kopenhagi” 1946.